Přeskočit na obsah

Informace o nás

Jsme skupina nadšenců pro genealogii a její vliv na naše zdraví a formování. Léta studujeme nejnovější výzkumy v této oblasti a snažíme se co nejvíce vzdělávat. Náš tým tvoří 5 lidí, kteří vystudovali genealogii a pravidelně přednášejí na konferencích týkajících se tohoto oboru.

Naše poslání

Naším posláním je vzdělávat lidi v oblasti genealogie, zdraví, genetiky a moderní medicíny obecně. Jsme přesvědčeni, že náš život je do značné míry určen tím, odkud pocházíme, a že nám toto poznání může pomoci vést zdravější a šťastnější život. Rádi bychom lidi seznámili s kroky, které mohou podniknout, aby důkladně prozkoumali svůj původ a zlepšili tak kvalitu svého života.