Preskočiť na obsah

Informácie o ProGen

Sme skupina nadšencov pre genealógiu a jej vplyv na naše zdravie a formovanie. Roky sme strávili štúdiom najnovších poznatkov v tejto oblasti a snažíme sa čo najviac vzdelávať. Náš tím tvorí 5 ľudí, ktorí vyštudovali genealógiu a pravidelne prednášajú na konferenciách týkajúcich sa tejto problematiky.

Naše poslanie

Naším poslaním je vzdelávať ľudí v oblasti genealógie, zdravia, genetiky a modernej medicíny vo všeobecnosti. Veríme, že náš život je do veľkej miery podmienený tým, odkiaľ pochádzame, a že poznanie tejto skutočnosti nám môže pomôcť viesť zdravší a šťastnejší život. Radi by sme ľudí oboznámili s krokmi, ktoré môžu podniknúť na dôkladný výskum svojho pôvodu a zlepšiť tak kvalitu svojho života.